Untitled Document

 


Untitled Document

Velkommen til Tindved familieteater!

Tindved familieteater er et teaterlag med fokus på barn og ungdom, men som involvererhele familien på og bak scenen.

Teaterlaget ble stiftet i januar 2008.

Vår intensjon fram i tid er å kunne drive med teateraktivitet hele året. Vi har vært med på fire produksjoner; Et Juleeventyr, Pippi, Advent i Møllegata, og Møllemester Iversen og englene. I tillegg har det vært arrangert arbeidshelger der målet er å ha det artig med teater og andre sceniske aktiviteter som sang og dans.

Tindved familieteater ønsker å bidra med et godt og allsidig fritidstilbud i vår kulturkommune.