Untitled Document

 


Untitled Document

Et familieteater blir til

Lenge hadde ildsjeler med rot i Tindved kulturhage ivret for et samarbeid med en foreldre-/familiegruppe som kunne være med og skape barneteater på Tindved. Etter en del samtaler bestemte en gjeng foreldre seg for å gjøre alvor ut av ideen høsten 2007. Målet var, og er, å lage et barneteatertilbud i sentrum av Verdal, i de fine og godt egnede lokalene på Tindved, og med et godt samarbeid med kulturhagen og andre aktører. Familieteateret skal stå på egne bein, men samarbeidet med Tindved er viktig for oss. Ved oppstarten fikk Kulturhagen øremerkede midler fra NTE for å få i gang et familieteater, og dette var med og hjalp oss økonomisk i oppstarten. Vi fikk også med oss andre støttespillere under den første produksjonen, noe vi er veldig glad for!

”Advent i Møllegata” i 2007 var et oppstartprosjekt hvor vi fikk testet konseptet. Arnulf Haga har vært en av de ivrige sjelene som har stått på for å få til familieteateret, og han var også den som stod bak ideen ”Advent i Møllegata”. Vi foreldrene syntes dette var en spennende idé, og valgte å gå for Arnulfs ideer. Sener har vi også samarbeidet med Arnulf Haga og Innspæll om Pippi på Maritvold og ”Møllemester Iversen og englene”, som var en videreføring av ”Advent i Møllegata”. I tillegg gjennomførte vi to workshop-helger i 2008. Vår målsetting er å kunne tilby et bredt spekter av barne- og familieoppsettinger, og vil forsøke å etablere samarbeid med forskjellige kunstnere. På det viset vil ungene våre kunne ha et tilbud om aktiviteter på forskjellige tider av året.

Storfamilien sentral i familieteateret

Familien / storfamilien er nøkkelordet for familieteateret, og vi er sikre på at våre barn og barnebarn skal kunne trives og utvikle sine kunstneriske og sosiale evner gjennom familieteateret.

Tindved familieteater skal være et selvstendig teaterlag med hovedvekt på barn og unge, som spiller aktivt på lag med mange ulike aktører innenfor kulturlivet i Verdal og Nord-Trøndelag. Vi har allerede et nært forhold til Verdal Teaterlag, Tindved Kulturhage og Innspæll, og har mange flere på lista som vi synes det vil være interessant og positivt å få til et samarbeid med.

Den viktigste samarbeidspartneren er likevel storfamilien - med foreldre, søsken, besteforeldre og alle andre som måtte ha lyst til å bidra omkring oppsettingene og arbeidet vi gjør. Vi vil skape en sosial arena hvor hele familien kan trives sammen!

Tindved familieteater har som mål at familieteateret også skal ha aktiviteter for barn og unge utenom de faste oppsettingene. Derfor er det bestemt at det to ganger i året skal arrangeres workshops med teater, dans og sang der de unge får muligheten til å utfolde seg med kunstneriske aktiviteter over en hel helg, under god ledelse fra kyndige voksne. Med tiden håper vi å ha Tindved familieteater skal være et helårstilbud.